Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

STREFA KLIENTA

MONTAŻ PARKIETU NA PODŁOŻU Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

 


 

Warunki techniczne montażu parkietu dwuwarstwowego na podłożu z ogrzewaniem podłogowym

 

Ze względu na swoją budowę, nasz parkiet dwuwarstwowy nadaje się do montażu na podłożu z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Odradzamy montowanie naszych parkietów na ogrzewaniu elektrycznym.

 

Aby przez wiele lat cieszyć się podłogą drewnianą na podłożu z ogrzewaniem podłogowym przygotowaliśmy dla Państwa kilka praktycznych porad:
 

Należy upewnić się, czy podłoże jest lite, czyste, wyrównane, suche, wolne od spękań i zanieczyszczeń. Przed ułożeniem parkietu należy całkowicie usunąć wszelkie podkłady elastyczne i tekstylne. Wszystkie nierówności powinny być wyrównane.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wilgotność podłoża, gdyż nie może ona przekroczyć max. 1,6% CM (dla podłoża betonowego) i max. 0,3% CM (dla podłoża anhydrytowego). Zalecamy dążyć do osiągnięcia możliwie najniższej wilgotności podłoża.

Niezbędny jest protokół dogrzania podłoża oraz protokół pomiaru wartości CM, który powinien stanowić integralną część dokumentacji wykonawczej.


Dla własnego bezpieczeństwa dobrze jest wykonać protokół wygrzania. Może on być wykonany przez fachowca montującego ogrzewanie. Potwierdzony podpisem protokół wygrzania należy przekazać inwestorowi. Należy pamiętać, że protokół poświadczający funkcjonowanie ogrzewania nie oznacza, że wylewka spełnia wymogi do ułożenia parkietu.

 


Protokół pomiarów powinien zawierać dokładne i trwale oznaczone (naniesione na rysunku technicznym) miejsca dokonywania pomiarów określone przez specjalistę układającego parkiet. W przypadku stwierdzenia zbyt wysokiej wilgotności wylewki, należy ponownie przeprowadzić proces jej wygrzewania w temperaturze ok. 40˚C (aż do chwili osiągnięcia wyznaczonych wartości).


 

Jeżeli odległość czasowa pomiędzy ostatnim dniem wygrzewania podłogi a terminem planowanego rozpoczęcia układania parkietu jest większa niż 7 dni, to podłoże to przed rozpoczęciem prac parkieciarskich powinno być przez okres przynajmniej dwóch dni ponownie wygrzane w temperaturze powyżej 40˚C. Po tym czasie należy powtórzyć pomiar wilgotności wylewki.

 

Montaż parkietu powinno przeprowadzać się przy temperaturze podłoża wynoszącej 18-20˚C i wilgotności względnej powietrza poniżej 60%.

 

Temperatura powierzchni parkietu po jego ułożeniu nie powinna przekraczać 26˚C.

 

Grube nieprzepuszczające powietrza dywany położone na parkiecie, mogą w czasie okresu grzewczego spowodować nadmierną kumulację ciepła na powierzchni parkietu.

 

Naturalne właściwości drewna mogą w okresie grzewczym spowodować powstawanie w parkiecie szczelin, szczególnie w przypadku przekroczenia zalecanej maksymalnej temperatury na powierzchni parkietu, a także przy zbyt niskiej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Szczeliny i pęknięcia mogą pojawić się na powierzchni parkietu nawet podczas krótkotrwałego, jednorazowego przesuszenia pomieszczenia do wilgotności poniżej 40%. Nie jest to jednak uważane za wadę jakościową parkietu. Zminimalizowanie lub uniknięcie tego typu niepożądanych efektów możliwe jest przy zachowaniu w pomieszczeniach temperatury powietrza ok. 18-22˚C i wilgotności względnej w granicach 45-60%.

 

Informacje o tym, jakie gatunki drewna najlepiej nadają się na ogrzewanie podłogowe znajdą Państwo przy danym produkcie, a także kontaktując się z nami telefonicznie bądź poprzez formularz kontaktowy. Na zamówieniu prosimy zawsze dopisywać informację, że planują Państwo ułożyć parkiet na ogrzewaniu podłogowym.

 

Wytyczne te powstały na bazie wieloletnich doświadczeń i stanowią wskazówkę skierowaną do Państwa zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie zawierają one informacji uznawanych przez fachowców jako ogólnie przyjęte i znane.

 

Treść tych wytycznych nie posiada mocy prawnej, tak więc nie stanowi ona podstawy do roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz roszczeń gwarancyjnych wynikających z ich wypełnienia.