Montaż dwuwarstwowego parkietu na podłodze z systemem ogrzewania

Ekspert Holzexport

Nasze parkiety dwuwarstwowe ze względu na swoją strukturę nadają się do układania na podłogach z systemem ogrzewania wodnego. Nie zaleca się montażu naszych parkietów na elektrycznych systemach grzewczych.

Podpis do zdjęcia nr 1.

Wskazówki montażu

Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka praktycznych wskazówek, dzięki którym będziesz mógł cieszyć się drewnianą podłogą z systemem ogrzewania przez wiele lat:

  1. Upewnij się, że podłoże jest solidne, suche, bez pęknięć i zabrudzeń. Przed położeniem parkietu należy dokładnie usunąć wszelkie podkłady elastyczne lub tekstylne. Wszelkie nierówności podłoża należy wyrównać.
  2. Należy zwrócić szczególną uwagę na wilgotność podłoża – nie może ona przekraczać 1,6% CM (dla podłoża betonowego) i 0,3% CM (dla podłoża anhydrytowego). Zalecamy uzyskanie możliwie najniższych wartości. Wymagane jest dostarczenie protokołu ogrzewania podłogowego oraz protokołu punktacji pomiarów CM, które powinny stanowić część dokumentacji projektowej.
  3. Dla własnego bezpieczeństwa możesz rozważyć sporządzenie protokołu rozgrzewki. Może go sporządzić instalator instalacji grzewczej. Następnie należy go podpisać i przekazać inwestorowi. Należy pamiętać, że protokół prawidłowej pracy instalacji grzewczej nie stwierdza, że ​​podłoże spełnia wymagania dotyczące ułożenia parkietu.
  4. Protokół pomiarowy powinien zawierać dokładne i trwale zaznaczone (naniesione na rysunku technicznym) punkty dokonania pomiarów, wyznaczone przez zawodowego montera parkietów. Jeżeli podkład okaże się zbyt wilgotny należy go ogrzać w temperaturze ok. 40oC (aż osiągnie zalecaną wilgotność).
Podpis do zdjęcia nr 2.
  1. Jeżeli okres pomiędzy ostatnim dniem ocieplenia podłogi a planowanym rozpoczęciem układania parkietu jest dłuższy niż siedem dni, wówczas przed rozpoczęciem montażu podłogi należy ponownie ogrzać podłoże przez co najmniej dwa dni i w temperaturze powyżej 40oC. Po tym czasie powtórzyć pomiar wilgotności podkładu.
  2. Parkiety należy układać w temperaturze 18-20oC i wilgotności względnej powietrza poniżej 60%.
  3. Po ułożeniu parkietu temperatura jego powierzchni nie powinna przekraczać 26oC.
  4. Grube dywany, które nie przepuszczają powietrza, mogą powodować nadmierne gromadzenie się ciepła na powierzchni parkietu w sezonie grzewczym.
  5. Ze względu na naturalne właściwości drewna, w sezonie grzewczym na parkietach mogą pojawiać się pęknięcia, zwłaszcza gdy zostanie przekroczona zalecana maksymalna temperatura powierzchni lub zbyt niska wilgotność w pomieszczeniu. Nawet jednorazowe i krótkotrwałe wysuszenie pomieszczenia do poziomu poniżej 40% może spowodować pojawienie się pęknięć i szczelin. Nie jest to jednak traktowane jako wada jakościowa parkietu. Aby zminimalizować takie ryzyko i uniknąć niepożądanych efektów, należy utrzymywać temperaturę powietrza w pomieszczeniu na poziomie ok. 18-22oC i wilgotność względna 45-60%.
Podpis do zdjęcia nr 3.
Podpis do zdjęcia nr 4.

Informację o przydatności poszczególnych gatunków drewna do ogrzewania podłogowego znajdą Państwo przy danym produkcie lub kontaktując się z nami osobiście lub poprzez formularz kontaktowy. Prosimy o umieszczenie odpowiedniej informacji w formularzu zamówienia. Wytyczne zostały przygotowane w oparciu o nasze szerokie doświadczenie i najlepszą wiedzę. Adresowane są do naszych klientów i mają służyć jako pomoc. Nie zawierają one informacji uznawanych za powszechnie znane i przyjęte przez fachowych monterów.
Wytyczne nie są prawnie wiążące i dlatego nie mogą być traktowane jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej lub roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przestrzegane lub przestrzegane przez klientów.

Ekspert Holzexport

Artykuły

Przeczytaj nasze artykuły
i dowiedz się więcej o parkietach
Holzexport

Ogólne zasady montażu drewnianej podłogi

Nasze parkiety dwuwarstwowe ze względu na swoją strukturę nadają się do układania na podłogach z systemem ogrzewania wodnego. Nie zaleca się montażu naszych parkietów na elektrycznych systemach grzewczych. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka praktycznych wskazówek, dzięki którym będziesz mógł cieszyć się drewnianą podłogą z systemem ogrzewania przez wiele lat.

Skontaktuj się z nami

Holzexport Sp. z o.o.

ul. Ks. P. Ściegiennego 256

25-116 Kielce

Lub napisz do nas
wypełniając poniższy formularz.